Tạo playlist youtube đa chức năng

Giá Tool

Thanh toán ngay

Thông tin tool

Tool tạo playlist youtube nhanh, an toàn

Tối ưu để view về với bạn Thông tin page hỗ trợ cho anh em: FanPage

Mọi thông tin hỗ trợ hoặc thông báo lỗi anh em có thể inbox trực tiếp tại đây

Các tính năng đặc biệt

 • Giả lập thao tác thực hiện tạo playlist
 • Tạo playlist theo keyword để cắn đề xuất
 • Thêm tối đa số video vào playlist (một số tool khác chỉ thêm 50 video)
 • Thêm ngẫu nhiên số video trong một khoảng (tránh bị phát hiện spam)
 • Chăm sóc video đặc biệt
 • Thống kê cho từng profile
 • Xóa playlist với điều kiện view
 • Quản lý, lưu lại toàn bộ hoạt động của profile đảm bảo luôn giữ profile đăng nhập trên một thiết bị
 • Mở và xem profile đã lưu với trình duyệt firefox 
 • Tự xem để tăng view (Vào group và chat với quản trị viên để được hướng dẫn)
 • Tự chạy giờ xem cho kênh (Vào group và chat với quản trị viên để được hướng dẫn)

Update

 • Thêm user agent cho mỗi profile tránh chết dịch vụ youtube khi spam playlist
 • Tốc độ xóa playlist sau khi thống kê
 • [Fix] Chết đột ngột khi chưa chạy xong
 • Thêm chức năng chỉnh sửa nhanh title cho playlist
 • Thêm chức năng kéo thả file cho các thao tác đơn giản hơn

Video hướng dẫn sử dụng tool

Link download: Tải về